Home

 

Gratis rechtsbijstand voor iedereen

De Rechtswinkel is een vrijwilligersorganisatie opgericht door twee rechtenstudenten op eigen initiatief. De stichting bestaat uit juristen in spé, die zich op vrijwillige basis inzetten om rechtshulp te verlenen aan minder draagkrachtige rechtzoekenden. De reden om dit te doen is dat de vrijwilligers van de stichting de overtuiging hebben dat iedereen recht heeft om advies in te winnen over zijn of haar juridische positie, ongeacht zijn of haar financiële middelen.

Donaties

In 2013 klopten er zo’n 350 medeburgers van u bij onze rechtswinkel aan omdat ze geen jurist kunnen betalen. In 2014 waren dat meer dan 400. Veel mensen ondervinden de crisis aan den lijve. Om voort te blijven bestaan is onze stichting afhankelijk van sponsoren en giften. Helpt u ons om  juridisch advies te kunnen blijven geven aan uw medeburger?

Rekeningnummer NL 16 INGB 0006 1943 46 t.n.v. Stichting Rechtswinkel